Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Wesołych Świąt!

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w nadchodzącym 2021 roku
obecnym i przyszłym Klientom życzy WSCHÓD EXPRESS.