Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Kontrole biletów

Kontrola dokumentów przewozu oraz dokumentów poświadczających uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Kontrolę dokumentów przewozu przeprowadzają osoby upoważnione przez operatora transportu, w szczególności kontrolerzy biletów, służby ochrony i kierujący pojazdami.

Pasażer wsiadając do pojazdu, podczas jazdy i przy wysiadaniu zobowiązany jest do okazania osobom upoważnionym do kontroli odpowiedniego dokumentu przewozu oraz dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego.

Pasażer zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kierującego, kontrolera biletów, służb ochrony lub innych osób upoważnionych przez Operatora.

Brak odpowiedniego dokumentu przewozu stanowią w szczególności:

1) przejazd bez ważnego biletu;
2) przejazd z biletem zniszczonym – uniemożliwiającym jego identyfikację;
3) przejazd z biletem na innej trasie niż wskazany na bilecie lub zakodowany na karcie elektronicznej;
4) przejazd z biletem ulgowym bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi.

Czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej, sporządzeniem dokumentu opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty, odbywają się w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną do kontroli dokumentów przewozu.

Wystawione na imię i nazwisko Pasażera wezwanie do zapłaty należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub pokwitowanie natychmiastowego opłacenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej, uprawniają do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem, do zakończenia kursu.

Opłata za brak biletu lub odpowiedniego dokumentu wynosi 300 zł.