Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

533 696 656

Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje należy składać pisemnie na adres:
WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk
Letniki 59B, 16-002 Dobrzyniewo Duże

lub przesłać pocztą elektroniczną:
biuro@wschodexpress.pl.

Korespondencja nie zawierająca danych osobowych i adresu zwrotnego nie będzie rozpatrywana.