Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje należy składać pisemnie na adres:
WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk
ul. Kolejowa 16 lok. U9
15-701 Białystok

lub przesłać pocztą elektroniczną:
bok @ wschodexpress.pl.

Korespondencja nie zawierająca danych osobowych i adresu zwrotnego nie będzie rozpatrywana.