Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

721 311 600

Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje należy składać pisemnie na adres:
WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk
ul. Składowa 11/35
15-399 Białystok

lub przesłać pocztą elektroniczną:
biuro@wschodexpress.pl.

Korespondencja nie zawierająca danych osobowych i adresu zwrotnego nie będzie rozpatrywana.