Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Informujemy, że nasza firma podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otrzymane wsparcie pozwoli naszej firmie pokryć bieżące koszty funkcjonowania i przetrwać trudny okres pandemii COVID-19.