Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Program ulg w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku wszedł w życie Program ulg w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. Mieszkańcy zyskają możliwość zakupu biletów z dodatkowymi ulgami.

Oprócz ulg ustawowych w autobusach linii 400 i 406 będą honorowane następujące ulgi:
– 50 % – emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim, osoby z orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (dawna II i III grupa) – bilety jednorazowe i miesięczne;
– 50 % – rodzice lub opiekunowie prawni legitymujący się kartą dużej rodziny (bilety miesięczne);
– 75 % – osoby powyżej 70 roku życia, honorowi dawcy krwi, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa) – bilety jednorazowe i miesięczne.

Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Ponadto od dnia 1 marca 2022 roku obowiązuje nowy cennik biletów na linii 400. Przejazdy na terenie gminy będą tańsze, za równo w przypadku biletów jednorazowych jak i miesięcznych.

Nowy cennik biletów.