Spotkajmy się w autobusie!
E-MAIL

biuro@wschodexpress.pl

TELEFON

601 474 855

Przypomnienie o konieczności przedłużenia ulgi uczniowskiej

Osobom korzystającym z biletów miesięcznych uczniowskich przypominamy o obowiązku przedłużenia ulgi.

Dwustronny skan lub zdjęcie legitymacji szkolnej z nową pieczątką na rok szkolny 2022/2023 należy przesłać na adres biuro@wschodexpress.pl.

 

Aktualna ulga uczniowska wygasa 30 września 2022 roku.